Witamy na stronie Niepublicznego Przedszkola Świętej Klary

*

Decyzja Organu Prowadzącego przedszkole

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Świętej Klary z siedzibą Zarządu  w Krakowie,
przy ul. Gałczyńskiego 7 

informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju.
Niepubliczne Przedszkole Świętej Klary 
w Krakowie przy ul. Gałczyńskiego 7
pozostaje zamknięte  do dnia 31.05.2020r.

Wznowienie nastąpi dnia 1 czerwca 2020, po uprzednim poinformowaniu Rodziców
i zapoznaniu się z działalnością przedszkola w czasie pandemii COVID-19

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020
(Dz.U 2020, poz 492,493)
zajęcia dydaktyczne w naszej placówce będą się nadal odbywać 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna:
art.10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)

*

Nasze Przedszkole zostało poddane Ewaluacji Zewnętrznej,
badanie to zostało zrealizowane w dniach 21.10.2015 - 27.10.2015
przez wizytatorów ds. ewaluacji p. Elżbietę Bzdek i p. Krystynę Nowak

Zakres ewaluacji: ewaluacja problemowa w zakresie wymagań:
1) Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój dzieci;
2) Dzieci są aktywne
3) Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywiudalnej sytuacji

zapraszamy do zapoznania się przez Rodziców z pełnym raportem:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000703508154.pdf

*
 

Serdecznie zapraszamy Rodziców do rejestracji
w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu oraz w celach informacyjnych.


Kochani Ofiarodawcy!

Wyrażamy wdzięczność za okazaną życzliwość, wielkie serce i Waszą pomoc duchową i materialną.
Dziękujemy za wpłaty na nasze konto.
Jesteście obecni w modlitwach naszych i dzieci, którą każdego dnia kierujemy do Boga
za wstawiennictwem naszej Założycielki Matki Teresy Cortimiglia
w intencji naszych Dobroczyńców.
Niech sam Jezus  będzie Wam nagrodą za Wasze otwarte i hojne serce.

Z serca BÓG ZAPŁAĆ!

Pamiętające w modlitwie Wspólnota Sióstr wraz z dziećmi

Z galerii