Start » Oferta » Zajęcia

Zajęcia

W grupie SKRZATÓW  5 i 6 latków wykorzystujemy sprawdzony i ogólnie uznany program nauczania zawarty w "Trampolina zanim zostaniesz uczniem"
i  "Trampolina do szkoły" 
Wydawnictwa PWN

"Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem" to innowacyjny pakiet edukacyjny przeznaczony do pracy z dziećmi,
które realizują roczne przygotowanie przedszkolne,
Wszystkie materiały są zgodne z aktualną podstawą programową i przygotowane
z myślą o ułatwieniu codziennej pracy nauczyciela.

W pakiecie duży akcent położono na: rozwijanie umiejętności w zakresie pisania,
czytania i liczenia, kształtowanie dojrzałości społeczno-emocjonalnej
oraz wspomaganie dziecięcej kreatywności poprzez ciekawe pomysły na prace manualno-plastyczne, twórcze zajęcia i zabawy.

"Trampolina do szkoły" to uniwersalny pakiet edukacyjny - przeznaczony zarówno do pracy z dziećmi 5-letnimi, jak i 6-letnimi.
Zawiera specjalnie dobrane karty pracy, ćwiczenia i zadania, z powodzeniem
sprawdzi się podczas zajęć z przedszkolakami o zróżnicowanych możliwościach edukacyjnych, zwłaszcza w grupach mieszanych.

"Trampolina do szkoły" przygotowuje do nauki czytania, pisania i liczenia, doskonali zdolności matematyczne,
wprowadza w niezwykły świat przyrody oraz wspomaga rozwój społeczny i emocjonalny. W przyjazny sposób kształtuje samodzielne myślenie,
a dzięki interesującym propozycjom zajęć uczy kreatywnego działania i rozbudza ciekawość świata.

W grupie SMERFÓW 3 i 4 latków wykorzystujemy "Trampolina trzylatka" "Trampolina czterolatka" Wydawnictwa PWN

"Trampolina trzylatka" to pakiet materiałów edukacyjnych przygotowany specjalnie z myślą o najmłodszych dzieciach,
które dopiero rozpoczynają przygodę z przedszkolem.
Pakiet został skonstruowany w taki sposób, by uwzględnić potrzeby edukacyjne trzylatków i wspomagać ich możliwości rozwojowe.

"Trampolina czterolatka" to pakiet materiałów przygotowany z myślą o czterolatkach, które już uczęszczały do przedszkola oraz o dzieciach,
które po raz pierwszy rozpoczną edukację przedszkolną w placówce.
Bogaty materiał edukacyjny uwzględnia ich potrzeby edukacyjne i możliwości rozwojowe, a także indywidualne predyspozycje i talenty.

Treści zaproponowane w pakiecie są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Realizują wszystkie jej obszary:
• rozwijają umiejętności społeczne, komunikacyjne, plastyczne i techniczne
• wspomagają rozwój mowy, rozwój intelektualny wraz z myśleniem matematycznym
• zawierają treści rodzinne i patriotyczne, prozdrowotne, przyrodnicze
• wdrażają dzieci do dbałości o bezpieczeństwo.
Materiał pozwala na wielozmysłowe angażowanie dziecka w proces kształcenia.

W pracy z dziećmi stosujemy innowacyjne metody gimnastyki twórczej:

 • gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 • K. Orffa,
 • opowieść ruchowa,
 • gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
 • elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • pedagogika zabawy  KLANZA.

Wykorzystujemy również metody stymulujące postawy i myślenie twórcze:

 • techniki parateatralne,
 • drama,
 • relaksacja,
 • bajkoterapia,
 • burza mózgów,
 • metoda projektu,
 • symulacja,
 • gry planszowe.

Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole stosując metody wspomagające naukę czytania, pisania, liczenia:

 • metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
 • metoda Glenna Domana
 • metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metoda H. Tymichowej,
 • elementy metody I. Majchrzak.

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i doskonalą umiejętności biorąc udział w różnorakich zajęciach dodatkowych.

Mają również możliwość spotkania z wieloma ciekawymi ludźmi, reprezentującymi różne zawody.

W ramach edukacji poprzez sztukę w przedszkolu często organizowane są przedstawienia i teatrzyki w wykonaniu profesjonalnych artystów.

Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w  konkursach  na terenie miasta i poza nim. W placówce organizowane są akcje charytatywne, kiermasze, konkursy dla rodziców i dzieci, inicjatywy ekologiczne.

Z galerii